Arbejdsform

Der er nogle få men helt centrale gennemgående karakteristika i min arbejdsform:

 

Aktørinvolvering: Jeg sætter deltagerne til at arbejde - det er den bedste måde at blive klogere på: klogere på, hvad man ved, og klogere på andres viden. Jo mere ’hands on’, jo mere hænger ved! Der betyder, at jeg tager afsæt i den praksis, du / dine medarbejdere står i og sætter gang i styrede processer, som involverer dig/dine medarbejdere.

 

Engagement: jeg er engageret – og det ved jeg, dine medarbejdere også er eller gerne vil være. Jeg involverer og inviterer dem til at undersøge og reflektere i små og større grupper, og jo mere en sag åbner sig, jo flere nuancer, idéer og muligheder dukker op til og danner grundlag for udvalgte nye tiltag. I fællesskab sorteres og prioriteres, så alle er klare på, hvad der er besluttet.

 

Ordentlighed: jeg møder mennesker med respekt for deres særlige faglighed og erfaring. Jeg ser efter og undersøger med sans for den enkeltes kapacitet de muligheder og begrænsninger, der er til stede – og arbejder på, at bygge gode faglige og relationelle broer i/ud af teamet.

Klinikside for privatpersoner

psykologisilkeborg.dk